روش کار قرص دی پی دی

روش کارقرص دی پی دی

برای استفاده و تست آب استخرهای خانگی و یا استخرهای شنا روش کار به این صورت است که:

نبایدنمونه را با وسیله دیگری از آب استخر برداشت بلکه باید خود کیت کلرسنج را تا عمق

نقریبا30سانتی داخل آب فروبرده ونمونه را پرکرده و از آب خارج کنیم

بعد از آن یک عدد قرص  دی پی دی در داخل ستون مربوط به کلر و یک عدد قرص فنول رد یا قرصph در

ستون مربوط به  phانداخته و درب سلولها را می بندیم سپس به خوبی آنرا تکان داده و در برابر نور می

گیریم هیچگاه کیت را در برابر نورچراغ نباید قرار دهیم بدلیل اینکه ممکن است تداخل رنگ ایجاد کند و

این نکته خیلی مهمی است

زمان حل شدن قرص دی پی دی (قرصdpd ) در آب در حدود 15ثاینه می باشد

پس از انحلال با توجه به شدت رنگ ایجاد شده عدد مورد نظر را قرائت می کنیم

اگر این کار را دراستخرهای شلوغ انجام می دهیم بهتر است بصورت روزانه و یا هفتگی انجام پذیرد و پس از اندازه گیری کلرآزاد یک

عدد قرص دی پی دی تری (dpd3) داخل آن انداخته و مقدار کلر توتال را هم بدست بیاوریم تفاضل این دو عدد مقدار کلری است که

در آب باقیمانده است

پس از انجام این تستها حالا باید تنظیمات شیمیایی مورد نظر را به آب اضافه کنیم و دوباره آنرا اندازه گیری نماییم

نکات قابل توجه این است که :

1-اززمان گرفتن نمونه و انجام تست نباید زمان زیادی بگذرد

2-لوله یا سل تست را با آب نمونه در ابتدا بشویید

3-در حدود 1میلی لیتر آب در درون لوله قرار دهید

4-حجم لوله نمونه را تا 10میلی لیتر پر کنید

5- حتما از نور طبیعی باید استفاده کنید

6- برای خواندن کلرتوتال بلافاصله باید قرص dpd3 دی پی دی تری را بعد از 2دقیقه اضافه کنید

7- از لمس کردن قرص دی پی دی با دست باید جلوگیری بعمل بیاید

خوب دوستان این تقریبا گوشه ای از داستان کار با قرصهای دی پی دی بود اگر برای شما درحین کار

سئوالی پیش آمد حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید

قرص دی پی دی لاموت آمریکا در بسته های  1000عددی

قرص دی پی دی وان لاموت در ورقهای 10عددی آلومینیومی

قرص DPD1 لاموت با سرعت انحلال بسیار بالا

قرص دی پی دی تری لاموت در بسته های 1000تایی مقوایی

قرص DPD3 LAMOTTE لاموت آمریکا جهت اندازه گیری کلرتوتال (LAMOTTE)

کیت کلزسنج لاموت آمریکا با 30عددقرص دی پی دی وان برای اندازه گیری کلرآزاد (LAMOTTE)

قرص دی پی دی پالین تست در مدل دی پی دی وان (PALINTEST)

قرص دی پی دی وان پالین تست در ورقهای 10تایی ساخت انگلستان  (PALINTEST)

قرص دی پی دی تری پالین تست در بسته های 250تایی ساخت انگلستان (PALINTEST)

قرصDPD1 PALINTEST با کیفیت و سرعت حلالیت بالا (PALINTEST)

قرصDPD3 PALINTEST جهت اندازه گیری کلرتوتال در بسته 250 عددی (PALINTEST)

قرص دی پی دی فور پالین تست انگلستان  (پالین تست)

قرص دی پی دی وان لاویباند ساخت کشورآلمان (لاوی باند LOVIBOND)

قرص دی پی دی LOVIBOND در ورقهای 10تایی آلمانی (LOVIBOND لاویباند )

قرصDPD1 LOVIBONDآلمان در بسته های 500عددی (LOVIBOND)

قرص دی پی دی تری لاویباندجهت اندازه گیری کلرتوتال (LOVIBOND)

قرصDPD3 LOVIBOND در ورقه های آلومینیومی ساخت آلمان (LOVIBOND)

قیمت قرص دی پی دی وان لاویباند آلمان در ایران(LOVIBOND)

قیمت قرص دی پی دی وان لاموت با مناسبترین قیمت در ایران (LAMOTTE)

قیمت قرص دی پی دی پالین تست انگلستان با قیمت ارزان (PALINTEST)

قیمت قرص dpd lovibond

فروش قرص dpd

فروش قرص dpd lamotte

فروش قرص  dpd lovibond

فروش قرص  dpd palintest   

 قرص دی پی دی و قرص پی اچ یا فنول رد کمپانی لاموت lamotte

 قرص دی پی دی و قرص پی اچ و قرص دی پی دی دستگاهی دی پی دی و فنول رد lovibond

 قرص دی پی دی دستی و قرص دی پی دی دستگاهی کمپانی پالین تست palintest

کیت کلر سنج پالین تست انگلستان به همراه 40 عدد قرص مخصوص (PALINTEST)

کیت کلرسنج لاموت جهت اندازه گیری کلر و پی اچ آب استخر (LAMOTTE)

قیمت کیت کلر سنج پالین تست انگلستان جهت اندازه گیری کلر و پی اچ آب آشامیدنی (PALINTEST)

قیمت کیت کلرسنج لاموت با 30عدد قرص دی پی دی وان و 30عدد قرص پی اچ (LAMOTTE)

قیمت کیت کلرسنج پالین تست با20عدد قرص DPD1 و 20 عدد قرص Ph (palintest)

قیمت کیت کلرسنج لاویباند آلمان با 40 عدد قرص مخصوص اندازه گیری (lovibond)

فروش کیت کلرسنج لاوی باند, کیت کلرسنج لاموت , کیت کلرسنج پالین تست

کیت کلرسنج قطره ای با کیت دو ستونه پی اچ و کلر

فروش کیت کلرسنجpalintest

فروش کیت کلرسنجlovibond

فروش کیت کلرسنجlamotte

قرص دی پی دی 4

dpd4 palintest

dpd4 palintest

دی پی دی 3

قرص دی پی دی 3

قیمت قرص دی پی دی3

قیمت قرصdpd3

قرص dpd3 lamotte

قرص dpd3 lovibond

قرصdpd3 palintest

قرصdpd4 palintest

قرصdpd4 lovibond

قیمت قرصdpd4

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط