کیت کلرسنج* کیت کلرو ph

کیت کلرسنج*

کمپانیpalintest بطور کاملا تخصصی برای سنجش کلر آزاد وph آب آشامیدنی کیت کلر را با رنج 0.1 برای اندازه گیری کلر آزاد تولید نموده است که این خود

یکی از بزرگترین محاسن این کیتها می باشد

کیتهای سنجش کمپانیهای دیگر مانند کمپانی lamotte بعلت رنج اندازه گیری 0/5 برای کلر بیشتر مناسب آب استخرها می باشند نه آب آشامیدنی از اینرو بهتر است

جهت مصارف آب شرب از این کیتها استفاده نماییم

این کیتها دارای 40عدد قرص که تعداد20 عدد آنها برای DPDو تعداد20 عدد دیگر برای اندازه گیری ph می باشد (کیت سنجش  کلر)

روش اندازه گیری به روش رنگ سنجی می باشد هر چقدر میزان کلر  و ph آب بیشتر باشد طیف رنگی پررنگ تری ایجاد می شود

کیت کلر دارای جعبه قابل حمل می باشد  (کیت کلرسنج  پالین تست)

در صورت اتمام قرصها به راحتی قابل تهیه  از این شرکت می باشند (کیت کلرسنج قرصی)

دقت اندازه گیری این کیت کلروphدر حد ppm می باشد  (کیت کلرسنج پرتابل)

قیمت این کیت کلر بسیار مناسب بوده و قابل حمل بودن آن یکی دیگر از محاسنش می باشد (کیت کلرسنج)

کیت کلرسنج ساخت انگلستان از کمپانی پالین تست  (کیت کلرسنج پالین تست)

کیت کلرسنج آلمانی از کمپانی لاوی باند آلمان ( کیت کلرسنج)

کیت سنجش کلر یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین روشهای اندازه گیری کلرو پی اچ می باشد

 

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط