کیت کلرسنج لاویباند

کیت کلرسنج لاویباند
کیت کلروپی اچ لاویباند
کیت کلرسنج لاویبانددارای 60عددقرص مخصوص که 30عددمربوط به اندازه گیری کلرآزاد و 30عددقرص مربوط به اندازه گیری پی اچ می باشد
رنج اندازه گیری برای کار از 0.1تا 6 ppm و برای اندازه گیری پی اچ از6.8تا8.2ppm می باشد
کیت کلرسنجlovibondآلمان جهت استفاده در اندازه گیری کلرو پی اچ در آب آشامیدنی و آب استخری می باشد
کیت کلر
کیت کلرسنج لاویباند
قیمت کیت کلرسنج لاویباندآلمان
فروش کیت کلرسنج لاویباند
قرص دی پی دی لاویباند
قرص فنول رد لاویباند
قرص پی اچ لاویباند
قیمت قرص دی پی دی لاویباند
قیمت قرص پی اچ لاویباند
 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط