قرص پی اچ * قرص پی اچ پالین تست *

قرص پی اچ پالین تست*

قرص اندازه گیری ph از کمپانی PALINTEST انگلستان با مشخصات زیر:

قرص Phenol red قرار گرفته شده در ورقهای از جنس آلومینیوم 10تایی (قرص پی اچ پالین تست)

وجود پوشش خاص کمک بسیار زیادی به سالم ماندن قرصها حتی تا 5 الی 10 سال می کند

(
قرص پی اچ پالین تست)

دقت قرص پی اچ ph palintest در حد ppm می باشد (قرص پی اچ پالین تست)

در دو مدل دستی و دستگاهی موجود می باشدکه در مدل دستی قرصهای phحتما باید با کیت کلرو ph مربوطه

palintest مورد استفاده قرار بگیرند و در مورد دستگاه حتما مخصوص دستگاه کلر سنج دیجیتال palintest می باشند

(قرص پی اچ پالین تست)

رنج اندازه گیری  phبین 6/8 تا 8/4 می باشد (قرص پی اچ پالین تست)

این قرصها راباید در نمونه برداشته شده حل نمود و با تغییر رنگ ایجاد شده عدد مورد نظر را قرائت کرد
(قرص پی اچ پالین تست)

با کیفیت ترین قرص اندازه گیری پی اچ آب قرص پی اچ پالین تست

قرص پی اچ پالین تست در بسته بندیهای 250 عددی و جعبه مقوایی ( قرص پی اچ پالین تست*)

قرص پی اچ پالین تست مناسب جهت استفاده در کیتهای اندازه گیری کلروپی اچ پالین تست ( قرص پی اچ پالین تست)

کیت کلرپالین تست با 20 عددقرص اندازه گیری پی اچ پالین تست ( قرص پی اچ پالین تست)

قرصPH PALINTEST در تاریخ های انقضاء بلندمدت و وارداتن جدید می باشد ( قرص پی اچ پالین تست)

بهترین قیمت قرص اندازه گیری پی اچ ازکمپانی پالین تست انگلستان ( قرص پی اچ پالین تست)

قرص پی اچ

قیمت قرص پی اچ پالین تست
فروش قرص پی اچ پالین تست
قرص پی اچ پالین تست دربسته های 250 عددی
قرص پی اپ پالین تست برای تست ph در کیت کلرسنج پالین تست
فروش عمده قرص پی اچ پالین تست به همکار
قرص پی اچ برای کیت کلرپالین تست

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط