استریپ نیترات و نیتریت -تست نیترات و نیتریت

استریپ تست نیترات و نیتریت

از آنجاکه اندازه پارامترنیترات و نیتریت یکی از مهمترین تستها در مورد آب می باشد از اینرو روشهای مختلف اندازه گیری وجوددارد که یکی از آنها استفاده از نوارهای کاغذی یا استریپ تستها می باشد
مشخصات این استریپ تستها بشرح زیر میباشد:
code of test Range
2996 50each 0-5-10-25-25 Nitrat
2996 50each 0-0.5-1-5-10 Nitrit
این استریپها از کمپانیLAMOTTE آمریکا بوده ودارای دقت ppm می باشند
کد این محصول 2996 می باشد
برای استفاده از این استریپ تست ابتدا مقدار10میلی لیتر ازنمونه را در ظرف مخصوص ریخته سپس یکی از نوارهای کاغذی را داخل آن فروکرده و پس از چندثانیه تغییررنگ ایجادشده را با جدول روی قوطی مطابقت داده و عدد مورد نظررا قرائت می کنیم
قیمت کیت نیترات و نیتریت
فروش کیت نیترات و نیتریت ایرانی و آمریکایی
کیت نیترات و نیتریت با دقت بسیاربالا جهت استفاده در آزمایشگاههای آب و فاضلاب
قیمت کیت نیترات ایرانی
فروش کیت نیترات ایرانی با رنج اندازه گیری از 25 - 20 -15 - 10 5 بصورت رنگ سنجی
فروش کلیه کیتهای مربوط به تجزیه آب

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط